Wireless Value ontwikkelt sensor voor beperken waterverbruik in low en mid tech kassen.

Door visser op zo, 10/02/2019 - 12:04
  • Nieuws

Wireless Value brengt een platform voor draadloos meten op de markt WiSensys genaamd. Dit platform wordt in een groot aantal verschillende applicaties toegepast voor monitoring van proces- en omgevingscondities. Een afgeleid product hiervan is AgriSensys met name bedoeld voor klimaatmonitoring in de glastuinbouw. Aanleiding van dit project is de kennis in universiteiten en research instituten, modellen en consultancy toegankelijk te maken voor de mid-tech en low-tech tuinbouw telers. Dit kan worden bereikt door middel van relatief goedkope draadloze sensor netwerken in combinatie met internet en teelt management op basis van trends in plaats van kostbare sensoren en meetsystemen.

Het beoogde resultaat is een systeem voor monitoring en besturen in de tuinbouw gebruik makend van kennis databases bij research instituten, draadloze sensor netwerken, consultancy en trend management technieken. Het prototype zal ontwikkeld worden voor het water management met toepassing in de low en mid-tech teelt bedrijven. Er is voor dit segment gekozen omdat dit 75% tot 80% van de telers omvat (wereldwijd) en water in met name mediterrane gebieden schaars is. Een verbeterde efficiënt bedrijfsvoering leidt tot aanzienlijk besparing in water en energie, reduceert het verlies van oogst en zorgt voor meer opbrengst per hectare.

==

Het systeem zal bestaan uit low-cost componenten waarmee een systeem gebouwd kan worden dat een beperkte investering vraagt van de teler, dat schaalbaar is zodat de teler gefaseerd kan uitbreiden en dat voor telers eenvoudig te installeren en te bedienen moet zijn.

Voor de teler moet het systeem leiden tot besparingen op het water verbruik en indirect op het energie verbruik, tot vermindering van oogst verlies door een verbetering in het teelt management (minder ziekte in de planten), tot reductie in gebruik van bestrijdingsmiddelen en tot vermindering van vervuilend afvalwater.

Dit wordt gerealiseerd door gebruik te maken van internet, van draadloze sensornetwerken, relatief goedkope en wellicht iets minder nauwkeurige sensoren, beschikbare simulatie modellen, consultancy en de introductie van trend-management voor de teler.