Over Wireless Value

Wireless Value is een ‘design center’ voor draadloze producten. Naast de ontwikkeling en productie van draadloze meet- en regelsystemen, zoals het WiSensys Systeem (www.wisensys.com), zet Wireless Value haar expertise in voor zeer uiteenlopende draadloze producten. Draadloos betekent van enkele milimeters tot maximaal enkele kilometers. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van RF standaarden zoals RFID, Zigbee, Bluetooth.

Duurzaamheid

Het resultaat van nagenoeg alle draadloze projecten, die we hebben gerealiseerd, is dat er een essentiële bijdrage wordt geleverd aan de leefomgeving. Het helpt bij het verbeteren van de gezondheid, energiebesparing en kwaliteit van het binnenklimaat. Duurzaamheid is voor Wireless Value een speerpunt.

Smart Systems

In 2016 is Wireless Value benadert door een groep bedrijf in de regio Eindhoven om mee te doen  aan een project Smart Systems genaamd. Het doel van dit project is enerzijds het ontwikkelen van componenten van een Smart System en anderzijds het vormen van een community waarin partijen elkaar aanvullen en versterken. Componenten kunnen in dit verband zijn sensoren, data collectie en evaluatie en het beschikbaar maken van beslissingsondersteunende modellen gebaseerd op big data analyses .

Dit project heeft een looptijd van 3 jaar en voor Wireless Value is hier een subsidie van ruim €100.000 aan verbonden. Behalve het deelnemen aan de community activiteiten zal Wireless binnen dit project 3 deelprojecten uitvoeren die een verrijking van het WiSensys platform zijn :

  • BlueSensys met Bluetooth sensoren en een smart phone als basis station
  • Fast sensor met meetsnelheden tot 8 Hz voor industriële toepassingen
  • Geïntegreerd base station met WiFi

Een eerste versie  van de Fast sensor komt beschikbaar halverwege dit jaar. Een eerste release van BlueSensys verwachten we eind dit jaar