Over Wireless Value

Wireless Value is een ‘design center’ voor draadloze producten. Naast de ontwikkeling en productie van draadloze meet- en regelsystemen, zoals het WiSensys Systeem (www.wisensys.com), zet Wireless Value haar expertise in voor zeer uiteenlopende draadloze producten. Draadloos betekent van enkele milimeters tot maximaal enkele kilometers. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van RF standaarden zoals RFID, Zigbee, Bluetooth.

Duurzaamheid

Het resultaat van nagenoeg alle draadloze projecten, die we hebben gerealiseerd, is dat er een essentiële bijdrage wordt geleverd aan de leefomgeving. Het helpt bij het verbeteren van de gezondheid, energiebesparing en kwaliteit van het binnenklimaat. Duurzaamheid is voor Wireless Value een speerpunt.