Duurzaamheid

Het resultaat van nagenoeg alle draadloze projecten die we hebben gerealiseerd, is dat er een essentiële bijdrage wordt geleverd aan de leefomgeving. Dit uit zich met name in projecten met betrekking tot:

  • Energiebesparing
  • Besparing op grondstoffen
  • Besparing op materialen
  • Verhogen van de voedselveiligheid
  • Verhogen van gezondheid (arbo en medisch)
  • Verhogen van de veiligheid