Wisensys

WiSensys een draadloos, eenvoudig te installeren sensorsysteem met data loggings mogelijkheden. WiSensys is de uiteindelijke oplossing voor het nauwkeurig meten, veilig overbrengen en registreren van meetdata van verschillende sensoren. WiSensys biedt een draadloze infrastructuur voor het verbinden van meetpunten met een dashboard. Het platform is open met betrekking tot het aansluiten van sensoren, integratie in de gebruikersomgeving en gebruik van user interfaces. WiSensys biedt de mogelijkheid om niet alleen sensoren van het eigen platform aan te sluiten, maar ook sensoren van andere leveranciers. Hierdoor zijn wij in staat om diverse parameters te meten en de gegevens op een uniforme gebruikersinterface  beschikbaar te stellen.

WiSensys is het platform voor draadloze metingen ontwikkeld door Wireless Value. Het is een gebruikersvriendelijk systeem dat in diverse situaties worden toegepast. U kunt draadloze sensoren onder andere gebruiken voor draadloze monitoring van  temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2-gehalte, energieverbruik, analoge signalen en contact. De meetresultaten worden door middel van draadloze technologie digitaal naar een basisstation gestuurd. U kunt gebruik maken van onze eigen sensoren uit de WiSensys-familie, maar er zijn ook mogelijkheden om sensoren van andere partijen aan te sluiten omdat WiSensys een open systeem is. Onze sensoren zijn nooit voorzien van een display. Door het gebruik van draadloze technologie, zorgen we ervoor dat u niet op een sensor  hoeft te kijken om meetgegevens te zien, maar dat u de real time data op uw eigen apparaat kunt monitoren.

Ga naar de WiSensys website