Privacybeleid

Wireless Value neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen.

Wie is Wireless Value?

Wireless Value is de besloten vennootschap Wireless Value B.V., kantoorhoudende te (7812 HZ) Emmen aan Waanderweg 30a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 04070587. Wireless Value is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wireless Value de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruiken we jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Wireless Value persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Wireless Value voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Wireless Value worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

CRM
GegevensBedrijfsnaam, gegevens contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer, inhoud van e-mails
GrondslagGerechtvaardigd belang
Betrokken belangCommercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
DoeleindeOffertes en informatie opvragen
GegevensBedrijfsnaam, initialen en achternaam, titel, e-mailadres, postbus, bedrijfsverzendadres, postcode, plaats, land, telefoon- en faxnummer, aanvraaggegevens
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Marketing
DoeleindeVersturen van nieuwsbrieven en mailings
GegevensE-mailadres, naam
GrondslagOndubbelzinnige toestemming
BewaartermijnZo lang je de toestemming niet intrekt
Website
DoeleindeWebsite analytics
GegevensIP-adres, globale locatie, websitegebruik
GrondslagGerechtvaardigd belang
Betrokken belangCommercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Wireless Value heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Wireless Value over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Wireless Value. Je kunt verzoeken dat Wireless Value je gegevens wijzigt, verbetert,
aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Wireless Value te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Wireless Value of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Wireless Value te verkrijgen. Wireless Value zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Wireless Value je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Wireless Value

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@wirelessvalue.nl. Wireless Value zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Wireless Value een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Wireless Value je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat Wireless Value verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Wireless Value worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Wireless Value worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Klachten en vragen

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Wireless Value je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@wirelessvalue.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Wireless Value jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar
info@wirelessvalue.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.