Draadloos monitoren in laboratoria

De meeste ziekenhuizen zijn uitgerust met laboratoria voor onderzoek, testen en evaluatie. Veel medisch materiaal moet op verschillende plaatsen worden opgeslagen op verschillende temperatuurniveaus. De meeste materialen mogen niet in dezelfde koelkast of vriezer worden opgeslagen.

Het ziekenhuis wil in de labo’s alle individuele koel en vrieseenheden monitoren. Niet alleen voor de veiligheid van de patiënt, maar ook om te bewijzen dat de labo’s voldoen aan de geldende medische normen. Het monitoringsysteem moet het desbetreffende personeel alarmeren bij overschrijden van ingestelde alarmwaardes.
Tijdens medische audits moet bewijs worden geleverd in de vorm van gemeten gegevens en logboeken. Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en moet langer dan 10 jaar bewaard worden.

Bewaking van allerlei parameters

Parameters die 24/7 gecontroleerd moeten worden zijn voornamelijk temperaturen in vriezers en koelkasten in de laboratoria. Er moeten extra sensoren worden geïnstalleerd voor het meten van CO2-niveaus (tot 60.000ppm), drukverschil tussen lab afdelingen, cilinders met vloeibare stikstof en klimaat in de labo’s (temperatuur, vochtigheid en incidenteel formaldehyde).
Het transport van medisch materiaal tussen verschillende ziekenhuislocaties moet worden gemonitord.
Verschillende soorten temperatuursensoren worden geïnstalleerd in koelkasten en vriezers.

Oplossing

Wireless Value biedt een eenvoudig te installeren oplossing. In de klinisch chemische en microbiologische laboratoria zijn meer dan 120 sensoren geïnstalleerd.

Voor het monitoren van bloedsamples tijdens transport tussen prikpost en laboratorium worden 150 sensoren gebruikt. Daarnaast zijn er 10 speciale sensoren geïnstalleerd voor het meten van drukverschil, formaldehyde, CO2, etc…