Optimalisatie en besparing bij het kweken van zachtfruit

Bodemvocht, bodemtemperatuur en EC-waarde van de bodem (zoutconcentratie) zijn belangrijke parameters bij het telen van zachtfruit. Maar hoe monitor je deze variabelen, vooral als je bedenkt dat een kwekerij vaak tientallen hectaren beslaat? In de praktijk zien we dat telers op hun gevoel en ervaring moeten afgaan. Is optimalisatie en verduurzaming mogelijk?

Project ‘Zachtfruit Australië’

Wireless Value heeft onlangs een grote zachtfruitteler in Australië geholpen bij het monitoren van zijn gewassen en het optimaliseren van zijn proces. De zachtfruitteler in het kort:

  • Kwekerij van enkele tientallen hectaren
  • Planten in potten onder halfopen plastic boogtunnels
  • Bekabeld systeem geen optie

Te meten waarden

De zachtfruitteler wilde meer inzicht in:

  • Het bodemvocht
  • De bodemtemperatuur
  • De EC-waarde van de grond

Sensornetwerk met solarpaneel

Om deze waarden in kaart te brengen, hebben we een netwerk van draadloze sensoren uitgerold. Deze sensoren zijn, verspreid over de kwekerij, geplaatst, zodat ze deze gevraagde waarden op meerdere plekken in kaart brengen. Dankzij een solarsysteem kunnen de sensoren en modules altijd metingen blijven doen. De meetgegevens worden aangeboden in onze online portal, Wireless Value Online.

Solarpaneel voor de sensoren

Resultaten

De teler kan nu op meerdere plekken zijn teelt monitoren en analyseren. Hij weet precies hoe de waarden zich ontwikkelen en heeft daardoor veel nieuwe inzichten. Dat heeft op verschillende gebieden tot positieve resultaten geleid:

1. Kostenbesparing
De zachtfruitteler weet nu veel beter hoe bepaalde waarden zich ontwikkelen. Hij kan heel gericht ingrijpen als het bodemvochtgehalte of de EC-waarde van de grond te laag is. Hierdoor kan hij verstandiger omspringen met zijn middelen. Bovendien heeft hij hierdoor minder uitval.

2. Meer opbrengst
Dankzij de meetwaarden kan de teler de groei van zijn gewassen optimaliseren. Hierdoor heeft hij jaarlijks significant meer oogst.

3. Verduurzaming
Het inzicht in de meetwaarden helpt de teler ook om minder te verspillen. Hij bewatert bijvoorbeeld nu alleen als hij ziet dat het nodig is. Dit betekent minder impact op het milieu.

Pilotproject

Deze succesvolle aanpak in Australië is inmiddels in verschillende landen toegepast. Nu zijn er ook telers in onder andere Amerika, Mexico en China die deze methode toepassen en zo optimaliseren en verduurzamen.

Kleine aanpassing, grote besparing

Onze draadloze meetsystemen bewijzen keer op keer hun waarde. Een kleine aanpassing heeft een groot effect op het product en op het milieu. We zien dat bedrijven dankzij draadloos meten bewuster om kunnen gaan met hun resources, wat leidt tot grote kosten- en milieubesparingen. Wij geloven dat draadloos meten echt een belangrijke stap is naar een duurzame toekomst. Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.

Onze merkbeloften

Betrouwbaar

Exacte en betrouwbare meetdata

Beschikbaar

Meetdata altijd binnen handbereik

Betrokken

Altijd een oplossing op maat

Draadloos meten met Wireless Value

  • Kostenbesparingen
  • Optimalisatie
  • Meer opbrengst
  • Stap naar duurzaamheid